Hvem er vi?

Abildgaard Kredsen er en gruppe af dyrlæger, som har været beskæftiget inden for forskning, undervisning, praksis, levnedsmiddelkontrol og industrien.

Praktiserende dyrlæger inden for alle dyrearter, kød- og levnedsmiddelkontrollen, medicinalindustrien er med, samt samarbejdspartnere inden for humanmedicin og -biologi. Det fælles mål er at genetablere et veterinært stade på internationalt niveau.

Læs mere »

Udvalgte Artikler

"Djøf-eliten har aflivet veterinærmyndigheden" Læs »

"Rigsrevisionen om de veterinære lab. ved DTU" Læs »

"Clostridium botulinum in Cattle and Dairy Products" Læs »