Hvem er vi?

Abildgaard Kredsen er en gruppe af dyrlæger, som har været beskæftiget inden for forskning, undervisning, praksis, levnedsmiddelkontrol og industrien.

Praktiserende dyrlæger inden for alle dyrearter, kød- og levnedsmiddelkontrollen, medicinalindustrien er med, samt samarbejdspartnere inden for humanmedicin og -biologi. Det fælles mål er at genetablere et veterinært stade på internationalt niveau.

Læs mere »

Udvalgte Artikler

"Untersuchungen zu Auftreten von Clostridium botulinum" Læs »

"MRSA og andre "dræberbakterier" - skal vi nu være bange?" Læs »

"Fra ansvarlighed til vilkårlighed. Konsekvenser for dyrlægeuddannelsen og det ve..." Læs »