Hvem er vi?

Abildgaard Kredsen er en gruppe af dyrlæger, som har været beskæftiget inden for forskning, undervisning, praksis, levnedsmiddelkontrol og industrien.

Praktiserende dyrlæger inden for alle dyrearter, kød- og levnedsmiddelkontrollen, medicinalindustrien er med, samt samarbejdspartnere inden for humanmedicin og -biologi. Det fælles mål er at genetablere et veterinært stade på internationalt niveau.

Læs mere »

Udvalgte Artikler

"I rejser en skamstøtte. Svar til Wegener, DTU" Læs »

"På nuværende tidspunkt kan vi behandle MRSA med antibiotika, der allerede er på ..." Læs »

"MRSA og andre "dræberbakterier" - skal vi nu være bange?" Læs »