System.Data.Entity.DynamicProxies.Category_60405CDE4C349BFE4154B30D8200A8604B9297746E1F0B11F1D3DB2298A09CB5

Det Veterinære Beredskab

 

Rapport om det humane og veterinære beredskab ud fra et "One Health" perspektiv

Repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Ministeriet for Forskning, Uddannelse og Videregående Uddannelser drøftede i foråret 2012 muligheden for at indgå et tættere samarbejde omkring det diagnostiske beredskab på human- og veterinærområderne, da begge beredskaber er udfordret strukturelt i forhold til at opretholde det nødvendige beredskab inden for de nuværende økonomiske rammer.  

Kilde: www.sum.dk Udgivelsesår. 2013

Close