Antibiotikaresistens

 

MRSA advarsler

Danske landmænd overhører MRSA-advarsler: Bruger stadig mere antibiotika på svin.

Kilde: DR/dk 3. okt. 2014

 

Er det nu hele problemet?

 

MRSA

 

Fire års indsats uden fremskridt

Det var daværende fødevareminister Henrik Høegh (V), der indførte “Gult Kort”-ordningen og de fleksible grænseværdier i 2010.

"Vi har indført en gult-kort ordning, der sætter hårdt ind overfor svinebesætninger med et højt forbrug af antibiotika. Vi har med Veterinærforliget indført grænseværdier for antibiotika, der giver de landmænd, der overskrider dem flere dyrlægebesøg for egen regning. Vi har lagt en antibiotikastrategi sammen med Sundhedsministeriet, der skal reducere det samlede forbrug og få læger og dyrlæger til at bruge det antibiotikum, hvor risikoen for udvikling af resistens er mindst. Det er lodret forkert, at vi ikke gør noget. Vi er tværtimod i fuld gang."

I dag – fire år senere – har ordningen ikke formået at hindre svine-MRSA-epidemiens eksplosive udvikling.

Kilde: Investigative Reporting Denmark

3 Diskussioner
2 Kommentarer
Seneste: SSI Oprettet 22 november 2016 af Jens Laurits Larsen

One Health

 

Why animal health matters

 

One Health has been defined as "the collaborative effort of multiple disciplines — working locally, nationally, and globally — to attain optimal health for people, animals and the environment".

Why Animal Health Matters [A One Health perspective]
Published on September 15, 2015 by the ANIMAL HEALTH INSTITUTE (AHI)

 

 

 Kilde http://www.onehealthinitiative.com/index.php

0 Diskussioner
0 Kommentarer

Det Veterinære Beredskab

 

Rapport om det humane og veterinære beredskab ud fra et "One Health" perspektiv

Repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Ministeriet for Forskning, Uddannelse og Videregående Uddannelser drøftede i foråret 2012 muligheden for at indgå et tættere samarbejde omkring det diagnostiske beredskab på human- og veterinærområderne, da begge beredskaber er udfordret strukturelt i forhold til at opretholde det nødvendige beredskab inden for de nuværende økonomiske rammer.  

Kilde: www.sum.dk Udgivelsesår. 2013

1 Diskussioner
0 Kommentarer

Én Veterinærskole

 

Massakren på de veterinære institutioner

For ganske få år siden var hovedsæderne for Danmarks veterinære institutioner beliggende på Frederiksberg tæt ved Bülowsvej - Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (KVL), Statens Veterinære Serumlaboratorium (SVS) og Veterinærdirektoratet (VD). Jeg vil gerne hermed rejse en debat om baggrunden for, at VD blev opslugt af Fødevaredirektoratet, KVL af Københavns Universitet (KU), SVS af Danmarks Tekniske Universitet og for at komplettere miseren Forskningscenter Foulum (F) af Aarhus Universitet. Når man ser alle de overgreb, der efterfølgende er sket, bliver man henført til »Olsen-banden«: »Der tog de godt nok røven på jer«.

Kilde: Massakren på de veterinære institutioner DVT 04 2011 Jens Laurits Larsen Dr. med. vet. Professor (E)

0 Diskussioner
0 Kommentarer

Smitsomme Sygdomme

 

Vedtagelse af dyresundhedsloven

Medlemmerne af Europa-parlamentet godkendte tirsdag nye tiltag, der skal forebygge eller bremse udbrud af sygdomme hos dyr, som f.eks. fugleinfluenza eller afrikansk svinepest. Den nye lov om sygdomme, der overføres mellem dyr, men som potentielt også kan overføres til mennesker, har fokus på forebyggelse og skal hjælpe fagfolk til at holde trit med den videnskabelige udvikling.

"Vedtagelsen af dyresundhedsloven er en stor sejr. Loven muliggør tre ting: for det første forbinder den dyrs sundhed og velfærd med menneskers sundhed. Denne direkte sammenhæng, i tilgift til et fokus på på ansvarlig brug af antibiotika, vil hjælpe os med at bekæmpe en voksende antibiotikaresistens. For det andet gør den det muligt for myndigheder og producenter at fokusere mere snævert på forebyggelse og kontrol med smitsomme dyresygdomme. For det tredje lægger den omkring 40 retsakter sammen til én lov", sagde Parlamentets ordfører Jasenko Selimovic (ALDE, SE).

Kilde Europa-Parlamentet PLENARMØDE Pressemeddelelse - Landbrug / Folkesundhed − 08-03-2016 - 18:10


   

0 Diskussioner
0 Kommentarer

Dyrevelfærd

 

Nutidens barberi

Når menneskeheden engang ad åre, forhåbentligt, er nået op på et højere stade end vi er nu, vil man formodentligt se på vores behandling af medskabninger med samme vantro, forfærdelse og afsky, som vi nu om dage ser på middelalderens barbariske afstraffelsesmetoder. Javist, det er dyr - ikke mennesker - der udsættes for et kort, stressfyldt og lidelsesfuldt liv. Frarøvet selv de mest basale ting i livet, som yngelpleje, dagslys, bevægelsesfrihed og muligheden for nogensinde at opleve den jord, de er en del af. Men det er ikke et civiliseret samfund værdigt at berøve andre individer deres ret til et værdigt liv.

Kilde:Kommentar til b.dk Er vi verdensmestre i dyrevelfærd? Af Mickey Gjerris, lektor i bioetik, Det Naturvidenskabelige Fakultet, KU 30. september 2012.

0 Diskussioner
0 Kommentarer

Dyrelægeuddannelsen

 

Ny dyrlæge uddannelse måske på vej til AU

Skejby Sygehus skal fordoble antallet af forskere inden for få år. Planer om en ny dyrlægeuddannelse er et led i rekrutteringsstrategien. Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet har i dag monopol på at uddanne dyrlæger i Danmark. Men i fremtiden bliver det måske også muligt at uddanne sig til dyrlæge ved Aarhus Universitet. Planerne er et led i en strategi for at knytte flere forskere til den sundhedsvidenskabelige forskning ved Skejby Sygehus, forklarer lektor, ph.d. Michael Pedersen, Klinisk Institut. – Vi skal fordoble antallet af forskere inden for få år, og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan derfor ikke længere fodre os med et tilstrækkeligt antal studerende. Derfor prøver vi at trække folk til fra andre fagområder som f.eks. biologi og fysik. Planerne om en kommende dyrlægeuddannelse skal ses i denne sammenhæng. Som læger arbejder vi med f.eks. grise og rotter i vores forskning, og her har vi brug for folk med forstand på dyr. Desuden er der problemer med at skaffe landbrugsdyrlæger i Jylland, fordi mange dyrlæger vælger at blive på Sjælland efter endt uddannelse, siger Michael Pedersen og understreger, at planerne om uddannelsen endnu kun er på tegnebrættet.

Kilde Univers 02.12.2015 Af Hans H. Plauborg og Ida Hammerich Nielson hhp@adm.au.dk og ihn@adm.au.dk

3 Diskussioner
2 Kommentarer
Seneste: Metamorfosen på KU SUND Oprettet 11 september 2016 af Jens Laurits Larsen

Levnedsmidler

 

Kontrol af egenkontrol skal gøre fødevarer sikre

Listeriaudbrud: 12 døde danskere på grund af listeria sætter nu kritisk fokus på systemet med virksomhedernes egenkontrol af fødevarer. DTU advarer mod at lade myndighederne tage »en masse hjernedøde prøver«.

På DTU’s Fødevareinstitut er chefen Jørgen Schlundt heller ikke tilhænger af at afløse egenkontrollen med flere besøg af myndighedernes kontrollanter.

Falsk tryghed

»Det er en gammeldags at tage en masse hjernedøde prøver, fordi man risikerer at løbe i den forkerte retning. Der er meget mere effekt i at finde de virksomheder, som ikke kan slippe af med listeriabakterien og så – via forskning – finde ud af, hvordan man forebygger og fjerner den,« siger han og henviser til et udbrud af e-colibakterier i Tyskland med et halvt hundrede døde.

Kilde: http://jyllands-posten.dk/indland/article6949961.ece 18.08.2014

0 Diskussioner
0 Kommentarer

Nyheder

3 Diskussioner
2 Kommentarer
Close