Fortsat stigning i multiresistente bakterier hos danske patienter

I 2015 var der igen en stigning i antallet af prøver med multiresistente bakterier fra patienter i Danmark. Udviklingen i bakterierne CPE og VRE må betegnes som bekymrende, viser opgørelserne i årets DANMAP-rapport om antibiotikaforbrug og resistensudvikling fra DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut.

Se hele meddelelsen i den vedhæftede fil 

Hent DANMAP-rapporten fra DANMAP’s website.

Dr.med.vet Jens Laurits Larsen