http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-morgen-2017-01-25 Kl. 067

Multiresistente baktier er en af tidens helt store skrækscenarier. Ny forskning viser, at visse typer af medicin mod psykiske sygdomme får de resistente bakterier til igen at blive modtagelige for antibiotika. Medvirkende: Flemming Møller, dyrlæge og medarrangør af en konference om bekæmpelsen af multiresistente bakterier.

Dr.med.vet Jens Laurits Larsen