Metamorfosen på KU SUND eller status omkring AVMA's diskvalificering af den danske veterinæruddannelse.

Dr.med.vet Jens Laurits Larsen