https://ing.dk/artikel/nu-har-ogsaa-dansk-slagtekvaeg-faaet-svine-mrsa-182596

Dr.med.vet Jens Laurits Larsen