http://finans.dk/erhverv/ECE9675845/nye-miljoeplaner-vil-udradere-milliardvaerdier-i-landbruget/

Vandmiljøplaner får altid konsekvenser for den animalske produktion både på land og i vand.

Dr.med.vet Jens Laurits Larsen