http://landbrugfyn.landbrugnet.dk/Artikler/21521/veterinaert-beredskab-paa-vingerne-i-fjerkraebranchen

Man kan ikke bare overdrage et beredskab efter forgodtbefindende, men i 2013 nedlagde DTU vores SVS i Aarhus. Derfor er det forståeligt at fjerkræbranchen søger hjælp. I øjeblikket florerer Plasmacytose hos mink i Jylland. Alt dette et resultat af hændelser, som jeg er i gang med at beskrive. Da Abildgaard Kredsen besøgte Axelborg fortalte Jens Munk Ebbesen, at de stod for alle vore dyr. Vi må så konstatere, at det varetager Axelborg ikke særlig godt, og da man bagatellisrede indtægterne fra minkene, vidste vi, hvilket område de især varetager.

Dr.med.vet Jens Laurits Larsen